Genel Parametreler Nasıl Yapılandırılır?

bölümünde Satış Sonrası Servis için yapıldı. Etiket: garantigaranti takibiparametrelerwomtechsys

1.Aşama

WomTech klasörümüzün bulunduğu yerde ki WomTechSys.exe çalıştırılır.

sys exe çalıştır

2.Aşama

Kullanıcı giriş ekranı açılır. Kullanıcı adı ve şifre girişi yapılarak Tamam butonu ile yönetim paneline giriş yapılır.

Sistem İşletmeni kullanıcı girişi

3.Aşama

Açılan pencerede Yönetim İşlemleri altında Genel Parametreler menüsü seçilir ve Genel Parametreler ekranı açılır.

3-menü

4.Aşama

Email Gönderilsin servis kabul işlemlerinde müşteriye mail ile bilgi gönderimi sağlar.

Sms Gönderilsin servis kabul işleminde müşteriye sms ile bilgi gönderimi sağlar.

4-email sms

5.Aşama

Müşteri Parametreleri 

Logo – WomTech olarak seçilir ise, Logo da oluşan cari hesap kartlarını Womtech tarafına getirir.

WomTech – Logo olarak seçilir ise, WomTech te oluşan cari hesap kartlarını Logo ya kaydeder.

Müşteri Ön değeri cari hesap kartlarının hepsinin gösterilmesi dışında cari hesap kartındaki Özel Kodlarına göre ve Yetki koduna göre de gösterilebilir.

5-müşteri parametre

6.Aşama

Malzeme/Y.Parça Parametreleri

Malzeme Senkronizasyon Logo – WomTech olarak seçilir ise, Logo da oluşan malzeme hesap kartlarını Womtech tarafına getirir. WomTech – Logo olarak seçilir ise, WomTech te oluşan malzeme hesap kartlarını Logo ya kaydeder.

 

Hizmet Senkronizasyon Logo – WomTech olarak seçilir ise, Logo da oluşan hizmet hesap kartlarını Womtech tarafına getirir. WomTech – Logo olarak seçilir ise, WomTech te oluşan hizmet hesap kartlarını Logo ya kaydeder.

 

Müşteri Ürün İlişkisi parametresinde Yapılmayacak seçili ise, müşteri ürün ilişkileri bölümüne herhangi bir kayıt atmaz. Seri Numarası seçili ise,  Logo da seri numarası ile satışı yapılan ürünlerin garanti bilgileri ile müşteri ürün ilişki kaydını oluşturur. Çıkış İzleme Numarası Logo da fatura satırında çıkış izleme numarasına değer girilen ürünlerin garanti bilgileri ile müşteri ürün ilişki kaydını oluşturur.

 

Yedek Parça Bağlantısı Logodaki malzemelerin belirleyeceğiniz kritere göre  WomTech’ e gelmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin; Malzeme kartındaki Özel Kod alanında  Yedek Parça yazanları getirmesi gibi.

 

Yedek Parça Ön değeri Genel Malzeme  seçili ise iş emrinde ve teklif bölümünde herhangi bir kritere bağlı olmadan tüm malzemelerin listelenmesini sağlar. Yedek Parça seçili ise iş emri ve teklif bölümünde belirlemiş olduğunuz malzeme kriterine göre ön değer olarak yedek parça listesini getirir. Bu ayrımın yapılmasının nedeni ise satışını yapmadığımız ama desteğini verdiğimiz ürünleri WomTech de malzemeler bölümünde Genel Malzeme açarak takibini yapmaktır.

6-malzeme

7.Aşama

Garanti Parametreleri

Garanti Çıkış İrsaliyesi garantiden çıkış işlemleri için Logo dan yeni bir irsaliye türü oluşturulabilir. Oluşturulan irsaliye türünün numarası bu alana yazılmalıdır. Ya da mevcuttaki irsaliye numarası kullanılabilir.(Örn;08)

Garanti Ambarı Logo da garanti işlemleri için garanti ambarı oluşturuyoruz. Ambarı kaydederken “Malzeme Toplamları Etkilenmesin” işaretli olmalıdır. Bunu yapmamızda ki amaç; garantili işlemlerde ilgili müşteriye “Garanti Çıkış İrsaliyesi” oluşturduğunda garanti ambarına ait giriş çıkış hareketleri kontrol edilip raporlayabilmektir.

Garantör Firma Seçimi iş emri işlemi ile iş emri satırlarında garantör cari hesap kartı zorunlu hale getirilebilir ve garantör cari hesap kartı seçildiğinde seçilen cariye satış irsaliyesinin Logo’ ya gönderimini sağlar.

7-garanti prametre

8.Aşama

Döviz Parametreleri

Logo’ da oluşturulan günlük döviz kurlarından ön değer olarak gelmesi istenen türler gösterilebilir.

 8- döviz

9.Aşama

Genel Parametreler

Veriler Otomatik Güncellensin WomTech girişinde ve Logo’ da yeni eklenen ya da değiştirilen müşteri, malzeme, hizmet ve fiyat kartlarının güncellenmesini sağlar. Bu parametre Hayır seçili olduğunda programın Yardım menüsü altından manuel olarak güncelleme yapılabilir.

Rezerve Logo’ ya aktarılacak olan tüm sipariş satırlarının rezerve durumunu EVET olarak getirir.

Servis Onayı Yapılsın Servis kabul üzerindeki sağ menüde bulunan servis kabul onayı, müşteri onayı, servis onayı ve teslim onayı zorunluluğunu aktif ya da pasif eder.

 

Kur Otomatik Güncellensin

Logo’ dan çekilen kurların teklifte,  iş emrinde ve siparişte otomatik olarak gelmesini sağlar.

Tamamlanmış İş Emri Silinsin tamamlanmış olan iş emirleri bu parametre Evet olarak seçili olduğunda silinemez.

İş Emri Ambarı Kullanılsın bu parametre Evet seçili olduğunda iş emri satır ambarı ön değer olarak kullanıcıya tanımlı Ambar getirilir.

Sipariş Aktarım Durumu Öneri Logo’ ya hangi durumda aktarılmasını istediğinizi belirlemenize olanak sağlar.

Sözleşme Uyarıları Servis kabul işleminde işlem yapmak istediğiniz müşteriye ait tanımlı bir sözleşme var ise işlemi durdurmasına yada kullanıcıyı uyarmasını sağlar.

 9 genel

0