Garanti Takibi Nasıl Yapılır?

bölümünde Satış Sonrası Servis için yapıldı. Etiket: garanti takibiWomtech

Sistem işletmeninden Yönetim  İşlemleri/Genel Parametreler bölümünden Garanti Çıkış İrsaliyesi numarasını belirlememiz gerekmektedir. Garantiden çıkış işlemleri için Logo’ dan yeni bir irsaliye türü oluşturulabilir.  (Resim 1)

Resim 1

Resim 1

Oluşturulan irsaliye türünün numarası bu alana yazılmalıdır. Yada mevcuttaki irsaliye numarasını (08) kullanılabilir. (Resim 2)

Resim 2

Logo da garanti işlemleri için Garanti ambarı oluşturuyoruz. Ambarı kaydederken Malzeme Toplamları Etkilenmesin işaretli olmalıdır.(Resim 3) Bunu yapmamızın nedeni ise, Garantili işlemlerde ilgili müşteriye Garanti Çıkış İrsaliyesi oluşturduğunda Garanti ambarına ait giriş çıkış hareketleri kontrol edilip, raporlayabilmektir. Malzeme toplamlarını etkilemeyeceği için stok negatif değere düşmeyecektir. Garantiden değişen yedek parça için Garantör firmasına sipariş oluşturulurken iş emrinde kullanılan yedek parça hangi ambardan çıkışı yapılmış ise sipariş satırında o ambar geleceği için sipariş Garantör firmasına faturalandırıldığında ilgili ambardan stok düşecektir.

Resim 3

Resim 2

Logo’ da seri numarası ile satışı yapılan her ürün için Womtech’ de müşteri ürün ilişki kaydı oluşur. (Resim 4) Müşteri ürün ilişkileri ekranında garantisi devam edenler yeşil, garantisi biten ürünlerin rengi ise kırmızı olarak görünür. Garanti süresini sistem işletmeninden parametrik olarak belirleyebilirsiniz. (Örneğin; 24 Ay)

Resim 4

Aynı müşteri için servis kabul işlemi yapmak istenildiğinde servis kabul ekranındaki Bağlı Ürünleri Getir seçeneği ile müşteri ürün ilişkileri bölümünde ilgili müşteriye ait kaydı olan ürünleri listeleyecektir. İlgili ürün seçildiğinde servis kabul ekranındaki sağ tarafta yer alan “Garanti Bilgileri” bölümünü kendisi dolduracaktır. (Resim 5)

Resim 5

Garanti dışı işlemlerde ilgili servis için iş emri ataması yapıldığında ilgili ürün için değişen yedek parçalar ve işçilik iş emri satırlarına eklenir. Satırlara eklenen yedek parçalar için satırın en sağında bulunan Fatura Durumu, Garanti Durumu, Garantör Kodu ve Garantör Firma kolonları yer almaktadır. Garanti dışında işlem yapıldığında Fatura Durumu: Faturalanacak, Garanti Durumu: Garanti Dışı  default olarak gelir. (Resim 6)

  • Garanti Dışı İşlemlerde;

İş emri kaydedildikten sonra ilgili servis kabul altındaki işçilik ve parça ücretleri bölümünde iş emrinde kullanılan yedek parça listelenir. Sipariş oluştur butonuna basıldığında ilgili yedek parça sipariş oluşturma satırına gelir ve kaydedildiğinde Logo’ ya sipariş kaydı oluşturulur.

Resim 6

Resim3

  • Garanti Dışı Ücretsiz İşlemlerde;

Fatura Durumu: Stok,  Garanti Durumu: Garanti Dışı olduğunda ve iş emri bu şekilde kaydedildiğinde Logo’ ya ilgili müşteri için Çıkış İrsaliyesi oluşturur. Siparişte bu satırı getirmeyecektir. Ücretsiz stoktan çıkış yapılmış olur. (Resim 7)

Resim 7

Resim4

  • Garantili İşlemlerde;

Fatura Durumu: Stok, Garanti Durumu: Garantili ve Garantör firması seçilerek ambar satırı otomatik olarak Garanti ambarı olarak değişir.  İş emri bu şekilde kaydedildiğinde ilgili müşteriye işlem garanti kapsamında herhangi bir ücret yansıtılmayacağı için Logo’ ya ilgili müşteriye çıkış irsaliyesi oluşturur. Garantör firmasına da garantiden değişen yedek parça için Logo’ ya satış siparişi oluşturur. (Resim 8)

Resim 8

Resim5

  • Garantili Ücretli İşlemlerde;

Fatura Durumu: Faturalanacak, Garanti Durumu: Garantili olduğunda garanti dışı işlemde olduğu gibi ilgili servis kabul altındaki işçilik ve parça ücretleri bölümünde iş emrinde kullanılan yedek parça listelenir. Sipariş oluştur butonuna basıldığında ilgili yedek parça sipariş oluşturma satırına gelir ve kaydedildiğinde Logo’ ya sipariş kaydı oluşturur. (Resim 9)

Resim 9

Resim 6

  • Garantili ve Garanti Dışı İşlemlerde;

Garantili Satırlar: Fatura Durumu: Stok, Garanti Durumu: Garantili ve Garantör firması seçilerek ambar satırı otomatik olarak Garanti ambarı olarak değişir. İş emri bu şekilde kaydedildiğinde ilgili müşteriye  garanti kapsamında herhangi bir ücret yansıtılmayacağı için Logo’ ya  çıkış irsaliyesi oluşturur. Garantör firmasına da garantiden değişen yedek parça için Logo’ ya satış siparişi oluşturur.

Garanti Dışı Satırlar: Bu durumda iş emri kaydedildikten sonra ilgili servis kabul altındaki işçilik ve parça ücretleri bölümünde iş emrinde kullanılan yedek parça listelenir. Sipariş oluştur butonuna basıldığında ilgili yedek parça sipariş oluşturma satırına gelir ve kaydedildiğinde Logo ya sipariş kaydı oluşturur. (Sipariş oluşturma formuna yalnızca garanti dışı işlemler gelir)

0